Η βιβλιοθήκη RFID καθιστά την ανάγνωση προσβάσιμη

2019-10-16 12:55:07

Τα τελευταία χρόνια, οι υλικοί πόροι που παρέχονται από τις βιβλιοθήκες έχουν γίνει όλο και πιο άφθονοι. Όλο και πιο αποτελεσματική και ακριβή ταξινόμηση, δανεισμού και την απογραφή των συλλογών της βιβλιοθήκης έχουν γίνει ένα πρόβλημα που μαστίζει τους διαχειριστές της βιβλιοθήκης. Το σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία RFID, η οποία παρέχει ένα νέο τρόπο απογραφής για τη βιβλιοθήκη, μειώνει την εργασιακή ένταση των διαχειριστών, βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του αποθέματος βιβλίων και την κλιμάκωση των ραδιοφωνικών βιβλίων και κάνει πιο εύκολη την αναζήτηση στα κλιμακωτά ράφια . Οι βιβλιοθήκες RFID κάνουν την ανάγνωση προσβάσιμη.

Η βιβλιοθήκη RFID καθιστά την ανάγνωση προσβάσιμη

Με τα χρόνια, η διαχείριση βιβλιοθηκών και το προσωπικό έχουν μαστίσει από τέτοια προβλήματα όπως αυτοβοήθειας δανεισμού βιβλίων, ταχεία απογραφή, αναζήτηση και διαταραγμένη ρύθμιση βιβλίων. Μέσω της τεχνολογίας RFID, ο τρόπος διαχείρισης βελτιώνεται σημαντικά, βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της εργασίας, μειώνεται η ένταση εργασίας των διαχειριστών και παρέχεται μια ολοκληρωμένη λύση για το πεδίο εφαρμογής των βιβλιοθηκών.

Το σύστημα διαχείρισης ευφυών συστημάτων διαχείρισης της βιβλιοθήκης RFID περιλαμβάνει σύστημα μετατροπής ετικετών, σύστημα αυτόματου δανεισμού, σύστημα αυτόματης επιστροφής, έξυπνο σύστημα αναζήτησης, σύστημα απογραφής τύπου καλαθιού και σύστημα ανίχνευσης θυρών ασφαλείας.

Η λειτουργία υλοποίησης της διαχείρισης βιβλίων RFID

1. Απλοποιεί τις διαδικασίες ανάληψης και επιστροφής των βιβλίων από τους αναγνώστες, μειώνει τον κύκλο κυκλοφορίας των βιβλίων, βελτιώνει το ρυθμό δανεισμού βιβλίων, βελτιώνει το επίπεδο εξουσιοδοτημένης υπηρεσίας των βιβλιοθηκών, δίνει πλήρη λειτουργία στις λειτουργίες δημόσιας υπηρεσίας των βιβλιοθηκών και χαιρετίζεται από τους αναγνώστες.

2. Παρέχει ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο απογραφής για τις βιβλιοθήκες, μειώνει την εργασιακή ένταση των διαχειριστών και βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του αποθέματος βιβλίων και των κλιμακωτών ράφια.

3. Κάντε πιο εύκολη την αναζήτηση λανθασμένων ράφια, αξιοποιήστε περαιτέρω τους πόρους του βιβλίου και βελτιώστε τον ρυθμό αξιοποίησης των βιβλίων και των υλικών.

4. Οι πόρτες ασφαλείας τοποθετούνται ευρύτερα και οι αναγνώστες είναι πιο άνετοι μέσα και έξω. Επειδή η πόρτα ασφαλείας RFID δεν παράγει ψευδείς συναγερμούς, αποφεύγει περιττές διαφωνίες μεταξύ αναγνωστών και διαχειριστών και εναρμονίζει τη σχέση μεταξύ αναγνωστών και διαχειριστών.

Πλεονεκτήματα υλοποίησης της διαχείρισης της βιβλιοθήκης RFID

1. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης

2. Βελτίωση του ποσοστού δανεισμού βιβλίων.

3. Βελτιώστε το επίπεδο ανθρωποκεντρικής υπηρεσίας της βιβλιοθήκης.

4. Μείωση της έντασης εργασίας των διευθυντικών στελεχών.

5. Το σύστημα διαχείρισης της βιβλιοθήκης RFID απλοποιεί τις διαδικασίες ανάγνωσης και επιστροφής των βιβλίων από τους αναγνώστες.

6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του αποθέματος βιβλίων και των κλιμακωτών ράφια.

Η πόρτα ασφαλείας της πόρτας του καναλιού RFID όχι μόνο δεν παράγει ψευδή συναγερμό αλλά έχει και ευρύτερη απόσταση, γεγονός που κάνει τον αναγνώστη πιο άνετο να εισέλθει και να βγει, απλοποιώντας αποτελεσματικά τις διαδικασίες δανεισμού και επιστροφής βιβλίων. βελτιώνει το ρυθμό δανεισμού βιβλίων, αποφεύγει περιττές διαφωνίες μεταξύ αναγνωστών και διαχειριστών και εναρμονίζει τη σχέση μεταξύ αναγνωστών και διαχειριστών. ο εξοπλισμός της πόρτας του διαύλου RFID έχει ευπρόσδεκτη από το ευρύ κοινό.

Η βιβλιοθήκη RFID καθιστά την ανάγνωση προσβάσιμη

Ο εκσυγχρονισμός των βιβλιοθηκών αποτελεί σημαντικό έργο κάθε βιβλιοθήκης προς το παρόν. Μπορεί να χωριστεί σε κυκλοφορία, έρευνα, ανταλλαγή πληροφοριών και πολλές άλλες πτυχές. Εάν υιοθετηθεί το σύστημα ελέγχου πρόσβασης, οι βιβλιοθήκες μπορούν να διακρίνουν την ταυτότητα των νεοεισερχόμενων έτσι ώστε η ροή των ανθρώπων να περάσει νόμιμα, κανονικά και με ασφάλεια και να εξαλείψει την παράνομη είσοδο. Ταυτόχρονα, μπορούν να συντάσσουν διάφορες εκθέσεις βάσει της ημερομηνίας, του χρόνου και των διαφόρων χαρακτηριστικών του προσωπικού, έτσι ώστε να παρέχονται στοιχεία αναφοράς και λήψης αποφάσεων για τους ηγέτες. Αυτό δεν μπορεί μόνο να μειώσει το φόρτο εργασίας του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, αλλά και να δείξει τις δεξιότητές του στο ερώτημα των αναφορών εισόδου και εξόδου του αναγνώστη και να παράσχει στοιχεία αναφοράς στη βιβλιοθήκη στη μεταρρύθμιση του συστήματος, έτσι ώστε η βιβλιοθήκη να μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τους αναγνώστες.

Σε σύγκριση με το σύστημα RFID υψηλής συχνότητας, το σύστημα UHF RFID είναι πιο αποδοτικό, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο και κοστίζει λιγότερο. Με την εγκατάσταση του συστήματος RFID UHF, οι βιβλιοθήκες μπορούν να καταχωρούν αυτόματα βιβλία που έχουν δανειστεί και να επιστραφούν, να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονη ανάγνωση πολλαπλών βιβλίων και να βελτιώσουν την ταχύτητα δανεισμού και εγγραφής. Η "πόρτα ασφαλείας" του συστήματος δεν μπορεί μόνο να αναγνωρίσει αποτελεσματικά μη εγγεγραμμένα βιβλία, αλλά και να παρέχει στο προσωπικό λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μη εγγεγραμμένα βιβλία. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να ελέγξει το απόθεμα μέσω του φορητού αναγνώστη ή του καροτσιού που είναι εγκατεστημένο με αναγνώστη RFID.

Winnix Technologies είναι ο κορυφαίος πάροχος υψηλής απόδοσης και υψηλής ποιότητας UHF προϊόντα RFID στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής απόδοσης OEM / Embedded Μονάδα ανάγνωσης RFID, Αναγνώστη RFID, Κεραίες RFID και ειδικά αντιμεταλλικές ετικέτες.

Με την ισχυρή ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης και την υψηλή παραγωγική ικανότητα, τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαχείριση αποβλήτων, τη συνάντηση αθλητικών, την υλικοτεχνική υποστήριξη, την υγειονομική περίθαλψη, την απογραφή, τον έλεγχο βιομηχανικού αυτοματισμού κλπ. Συνεργασία με NXP, Alien και Impinj, αναπτύξαμε υψηλής απόδοσης RFID προϊόντα. Περισσότερη λεπτομέρεια: http://www.winnix.net